image description

Borgmästaravtalet

Den 10 november 2009 skrev Botkyrka kommun på EU-kommissionens Borgmästaravtal tillsammans med 900 andra europeiska städer. Målet är att tillsammans sänka koldioxidutsläppen med mer än 20 procent till år 2020.

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå.

Avtalet innebär att kommunerna frivilligt åtar sig att göra extra insatser för att nå längre än kraven i EU:s klimatmål.

Allt fler städer i Europa arbetar aktivt och ambitiöst för att sänka utsläppen av växthusgaser.

Senast uppdaterad 2016-09-27