image description

Samordnad varudistribution

I Botkyrka kommun står transporterna för den största negativa klimatpåverkan. För att minska utsläppen samordnar nu åtta kommuner på Södertörn sin varudistribution.

Målen med samordnad varudistribution är:

• Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser
• Öka trafiksäkerheten
• Bättre folkhälsa
• Bättre arbetsmiljö
• Lägre kostnader på sikt
 
Botkyrka kommun har många varuleverantörer. Först ut att anslutas till samordningen är livsmedelsleverantörer. Allt eftersom ansluts fler leverantörer. Projektet på Södertörn är det hittills största i Sverige.
 

Vad innebär samordnad varudistribution?

Samordnad varudistribution innebär att alla varuleverantörer levererar sina varor till en omlastningscentral. Varorna körs sedan ut enligt ett körschema, inom och mellan kommunerna. Förut körde varje varuleverantör själv ut sina varor direkt till respektive beställare vilket orsakade många transporter.

Widrikssons Åkeri AB är logistikpartner. Transporterna som ingår i samordningen drivs till största del med biogas och biodiesel.

Under Läs mer hittar du mer information om södertörnsprojektet.

Senast uppdaterad 2017-02-22