image description

Ålborgdeklarationen - från globalt till lokalt

Ålborg +10 är en deklaration som lanserades i den danska staden Ålborg 1994. Syftet var att skapa handlingsprogram för en hållbar utveckling i europeiska städer och kommuner.

Med Ålborgdeklarationen som verktyg arbetade Botkyrka kommun fram ”Ett hållbart Botkyrka”.


Så kom vi fram till de sex hållbarhetsutmaningarna

Ålborg +10 är en deklaration som syftar till att skapa handlingsprogram för en hållbar utveckling i europeiska städer och kommuner.
 
Botkyrka skrev under deklarationen i oktober 2004 och har därmed åtagit sig att arbeta med hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
 
För att komma fram till de sex utmaningarna* identifierade kommunen styrkor och svagheter i arbetet för en hållbar utveckling. Utmaningarna är områden där samhällsutvecklingen inte går åt rätt håll.
 
Dokumenten Ålbordeklarationen i sin helhet och dess utveckling i Ålborg +10 - inspirerande framtider, hittar du under "läs mer" till höger på sidan.
 

*De sex utmaningarna kan du läsa om på sidan "Ett hållbart Botkyrka" som du hittar i navigeringen till vänster. 

Senast uppdaterad 2010-09-01