image description
Lav
​Foto: Sten Modén

Luftkvalitet

Luften ska vara så ren att människors hälsa, växter och djur inte skadas.

​Botkyrka kommuns miljöenhet övervakar luftkvaliteten i kommunen genom mätningar av luftföroreningar och väder samt insamling av uppgifter om luftföroreningsutsläpp.

I Alby mäts luftföroreningshalten kontinuerligt. Tidigare mätningar har skett i Tullinge och Tumba. Luftföroreningsmätningar sker även i Fittja, Tullinge, Tumba och Grödinge under februari månad.

Som ett komplement till luftmätningarna har det tidigare utförts lav- och barrutglesningsinventeringar på en rad platser i kommunen. Olika lavars känslighet för luftföroreningar utnyttjas då för att bedöma luftföroreningarnas påverkan.

Till miljöenhetens emissionsdatabas samlar enheten in uppgifter om trafik och verksamheter som förorenar vår miljö.

Redovisning av luftmätningar

Under ”Läs mer” till höger hittar du länken som heter Luftföroreningsdata Botkyrka. Där kan du se resultaten av pågående mätningar i Alby, Botkyrka kommun. På Östra Sveriges Luftvårdsförbunds webbplats kan du jämföra luftföroreningssituationen i Alby med andra platser. Du hittar även denna länk under "Läs mer" till höger.

Redovisning av meteorologiska värden

På Hamra gärde finns en meteorologisk station som kontinuerligt mäter bl.a. vind, temperatur och nederbörd. Om du klickar på "Redovisning av meteorologiska värden från Hamra gärde" här till högar under "Läs mer" kan du se resultaten av mätningarna. Sidan uppdateras två gånger per dygn.

Resultat från luftmätningar i Botkyrka finns redovisade i rapporter på sidan Rapporter luftkvalitet.

Senast uppdaterad 2017-02-10