image description
Hus på landet behöver ofta enskilt avlopp
​Hus på landet har ofta enskilt avlopp. Foto: Sten Modén

Enskilda avlopp

Att släppa ut avloppsvatten från byggnader med mera betraktas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Spillvatten från ditt hushåll räknas som avloppsvatten, till exempel från vattentoalett eller bad-, disk- och tvättvatten.

 

För alla typer av avloppsvatten gäller krav på att rena det eller ta hand om det på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav. Fosfor och kväve från våra avlopp bidrar till övergödningen av sjöar och hav. Därför är det viktigt att ditt avlopp har en bra rening.
 

De vanligaste reningsmetoderna är infiltration, markbädd eller minireningsverk. Vill du se om ditt avlopp verkar klara dagens krav, läs mer här.

Sök tillstånd

Enligt miljöbalken måste du söka tillstånd för att inrätta eller förändra en avloppsanläggning. Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd måste du betala en miljösanktionsavgift.

För handläggning av din ansökan tar miljöenheten ut en avgift om 3 560 kr - 7 120 kr beroende på omfattning. Läs mer på sidan om avgifter för miljö- och livsmedelstillsyn.

Vill du veta mer?

Om du har frågor om enskilda avlopp kan du kontakta miljöenheten i Botkyrka kommun.

Om du vill veta lite mer om vilka krav som ställs på en enskild avloppsanläggning kan du läs mer på avloppsguiden eller i Naturvårdsverkets faktablad till höger.

Senast uppdaterad 2015-03-10