image description

Naturvård

Vilande kor
​Foto: Sten Modén

Botkyrka kommun har stora naturvärden. Dessa måste skötas. Vi måste också som medborgare bli bättre på att ta hand om och bli medvetna om miljön vi lever i.

På sidorna under kan du läsa om de åtgärder vi gör i naturen och varför.

Senast uppdaterad 2013-02-01