image description

Åvinge naturreservat

Skogen här är en fuktig barrskog av naturskogskaraktär med inslag av alkärr och grova aspar.

Vy över Åvinge.
Foto: Sten Modén

Lite varstans ligger moss-, lav- och/eller tickbeväxta stammar. Åvinge naturreservat och utsikten från dess sydöstra kant ner mot Kagghamraåns dalgång och skogen där bortom är enastående. Högst upp, där utsikten är som bäst, domineras skogen av tallar.

Branten upp till toppen är svår att bestiga och bästa vägen upp är den norra sluttningen. I sluttningen finns en granhögstubbe, ett stormavbrutet träd på några meters höjd, med vackra klibbtickor.

Senast uppdaterad 2016-04-11