image description

Kommunen utvecklar Kassmyra

2017-03-15 09:00

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra. Den 14 mars godkände samhällsbyggnadsnämnden ett ramavtal med Ellertsdal Bostäder Holding AB för exploateringen.

​Kommunen kommer nu att i samarbete med Ellertsdal Bostäder Holding AB att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelsen. Exploatörens nuvarande förslag till bebyggelse innebär en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Kassmyra anges som ett utvecklingsområde i kommunens översiktsplan, vilket innebär att kommunen vill planlägga den gamla grustäkten med bostäder och verksamheter. Enligt översiktsplanen ligger den norra delen av den före detta grustäkten tidigast i planeringen. 

Området inom markeringen visar planområdet i Kassmyra. Foto: Botkyrka kommun.

 

Byggstart kommer tidigast att påbörjas hösten 2018. Mer information om bland annat planprocessen kan du följa via länken till höger.

Senast uppdaterad 2017-03-15