image description

Var kan jag söka utbildning?

Du som bor i Stockholms län kan söka till alla gymnasieskolor
i länet. Antagningen sker på samma villkor för alla
sökande elever som är bosatta i länet.

Om det är fler sökande än platser på en utbildning, är det betygen och
meritvärdet som avgör vem som kommer in.
 
Du kan också söka till gymnasieskolor i hela landet som har riksintag samt till alla friskolor. Antagningen sker på samma villkor för alla sökande elever oavsett var de bor i landet. Läs mer här
 
Du kan även söka till en gymnasieskola i en kommun utanför Stockholms län som inte har riksintag. Tänk på att ta reda på vilka regler som gäller i din kommun för studier i en kommun utanför Stockholms län som inte har riksintag.

Om du inte har behörighet till gymnasiet

Om du ännu inte har gymnasiebehörighet har du möjlighet att läsa in dina grundskolebetyg på ett introduktionsprogram. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan. Målet är att du ska bli behörig till att kunna söka
till ett nationellt program på gymnasiet.
 
Om du vill veta mer om introduktionsprogrammen kan du tala med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Senast uppdaterad 2016-10-21