image description

Digitala enheter

Digitala enheter

Skolorna bestämmer själva om de ska införa PC, Appledatorer, crome bok eller läsplattor. 
Paketen är likvärdiga och innehåller:
  • Utbildningspaket för personal och elever
  • Försäkring i tre år
  • Support på plats i tre år.
  • Garanti i tre år (undantaget läsplatta)

Lån av digital enhet

Eleverna får genom lån disponera en digital enhet under sin studietid. Enheten ska ses som kursmaterial och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden.
 
Eleverna kan disponera enheten för sitt skolarbete fram till slutet av åk 9 men också åk 3 i gymnasiet. Elever och vårdnadshavare som vill kan köpa loss enheten för det aktuella restvärdet då enheten skall återlämnas.
 

Villkor och anvisningar

Ansvarsförbindelse lån av digital enhet

 

Senast uppdaterad 2016-12-20