image description

miniMaria, om alkohol och droger

Du som är förälder eller annan vuxen kan få råd och stöd om ungdomar och alkohol, droger och spel. Vuxna och vårdnadshavare är viktiga i en ung människas nätverk. miniMaria finns för unga i Botkyrka och för deras närstående.

miniMaria tar emot ungdomar som ännu inte har fyllt 21 år, och som prövat på droger eller kanske riskerar att bli beroende. Vi ger också råd och stöd till deras föräldrar och anhöriga.
 
Utöver råd och stöd kan vi också ge behandling av olika slag. I behandlingen kan det ingå till exempel:
 • missbruksbedömning
 • motivationsarbete
 • kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • haschavvänjningsprogram
 • öronakupunktur​ för avslappning
 • sociala aktiviteter med färdighetsträning
 • läkarsamtal - medicin/psykiatri
Behandlingen kan ske individuellt, i familjen eller tillsammans med de personer som finns i ungdomens närhet till vardags (så kallat nätverksarbete). Vilken behandling vi föreslår beror på vad just den personen behöver, och vad han eller hon själv kan tänka sig.
 
Ungdomar som har fyllt 18 år, men inte 21, kan kontakta oss själva. För ungdomar under 18 år behöver någon av föräldrarna ta kontakt med oss. Personer över 21 år kontaktar socialtjänstens verksamhet för vuxna som har beroende eller missbruk.   
  

Fakta

miniMaria är ett samarbete mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting.
 
Här arbetar:
 • sjuksköterska
 • läkare
 • socialarbetare/socionomer. (som har vidareutbildning i familjeterapi och kognitiv beteendeterapi - KBT)
 • psykolog/psykoterapeut

Senast uppdaterad 2016-06-08