image description

Team Skolnärvaro


Team Skolnärvaro är ett samverkansteam mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Teamet som består av en familjebehandlare och en pedagog arbetar med stöd till familj och skola när ett barns skolfrånvaro börjat bli ett problem.

​Alla skolor i kommunen kan ansöka om stöd från teamet när de är oroliga för en elevs frånvaro. Om du som förälder eller anhörig upplever att ditt barn har börjat undvika skolan kan du prata med skolledningen. Du kan även vända dig till teamet för att få råd och stöd. 

Fördjupad text


Senast uppdaterad 2016-09-19