image description

Modersmål

Behöver ni erfarna modersmålspedagoger? Botkyrka kommun erbjuder modersmålspedagoger för modersmålsträning i förskolan och för undervisning i grund- och gymnasieskolan. Våra pedagoger talar cirka 67 olika språk.

Ni kan göra beställning av modersmålsträning/undervisning genom att fylla i och skicka in blanketten som finns i kolumnen till höger. Observera att träningen och undervisningen sker i era lokaler.
 

Modersmålsträning från fyra år

Botkyrka erbjuder som ett komplement till förskolans eget språkutvecklande arbete förstärkt modermålsstöd tillsammans med modersmålstränare. Alla barn som dagligen talar ett annat språk än svenska hemma kan få förstärkt modersmålsstöd från höstterminen det år de fyller fyra år.
 
Mer information om modersmål finns till höger under rubriken Läs mer.
 

Har du frågor?

Skicka din fråga till e-post: sprak@botkyrka.se
 

Senast uppdaterad 2013-10-11