image description

Lärmiljö och verksamhet

Här finner du blanketter och stödmaterial från kommunen.

Språka i förskolan

Pedagogiska lärmiljöer i Botkyrkas förskolor

Blankett tidsöverenskommelse förskola och fritidshem

 

Rutin för betyg från friskolor

Rutin_betyg_friskolor_20110530.docRutin_betyg_friskolor_20110530.doc

 

Intyg om plats för enskild förskola fritidshem och pedagogisk omsorg

Intyg_om_plats_enskild förskola_fritidshem_pedagogiskomsorg20140924.docIntyg_om_plats_enskild förskola_fritidshem_pedagogiskomsorg20140924.doc

 

Blankett friskola tilläggsbelopp

Blankett_friskola_tilläggsbelopp.pdfBlankett_friskola_tilläggsbelopp.pdf

 

Styrdocument för samverkan mellan skola och socialtjänst kring enskilda barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Styrdokument för samverkan mellan skola och socialtjänst_20120620.pdfStyrdokument för samverkan mellan skola och socialtjänst_20120620.pdf

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-10-01