image description

Vanliga frågor och svar

1. Vilka kan få modersmålsstöd i förskolan?
• Barn som pratar ett annat språk än svenska i hemmet. Föräldrarna gör ett frivilligt val.
 
• Adopterade barn har också rätt till modersmålsstöd enligt lag. Så om det finns ett barn ifrån Sydkorea vars föräldrar är svenskar och det endast är svenska som talas hemma har barnet rätt till modersmålsstöd i sydkoreanska om barnet eller föräldrarna önskar det.
 
• Modersmålsstöd ges i minoritetsspråk oavsett om språket är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Det finns fem minoritetsspråk; finska, jiddisch, meänkieli (kallas också tornedalsfinska), romani chib (kallas också romani eller romska) och samiska.
 
2. Hur gamla barn kan få modersmålsstöd?
Alla förskolebarn från höstterminen det år de fyller fyra år.
 
3. Måste det vara flera barn som ansöker om modersmålsstöd i samma språk?
Det räcker med att ett barn har önskemål om stöd så ska kommunen försöka ordna detta. Se nästa fråga.
 
4. Kan ett barn nekas modersmålsstöd​?
Ja, om det inte finns någon modersmålspedagog i det språket att få tag på trots att kommunen har gjort rimliga ansträngningar.
 
5. Vart vänder jag mig om jag har synpunkter?
Ta kontakt med förskolan där ditt barn går. Varje förskola har en ansvarig skolledare för modersmålsundervisningen.

Senast uppdaterad 2015-03-18