image description

Regler för turordning

​Fördelning av platser sker enligt följande kriterier:

  • Närhetsprincipen, plats erbjuds plats i förskola så nära hemmet som möjligt
  • Barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling där den specifika förskolan kan tillgodose behovet.
  • Syskonförtur
  • Hänsyn tas till barnets vårdnadshavares önskemål om det går att uppfylla.

Senast uppdaterad 2016-07-01