image description

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på några vanliga frågor. Mer information finns att läsa i regelverket för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg.

1. När kan jag tidigast söka barnomsorg?
Det kan du göra 6 månader innan du har behov av barnomsorg.

2. Hur ansöker jag om plats?
För att söka plats i kommunala och enskilda förskolor och pedagogisk omsorg i Botkyrka kommun loggar du in på e-tjänsten för barnomsorg genom e-legitimation eller inloggningsuppgifter. Läs mer under ”Att söka och byta plats” i menyn till vänster.
 
3. Hur och när får jag erbjudande om plats?
Efter att du har sökt barnomsorg via e-tjänsten kommer du att få ett 
erbjudande inom fyra månader från kommunen som du ska besvara inom 14 dagar. 
Erbjudandet ser du när du loggar in. Information om detta får du via e-post eller brev beroende på vilka kontaktuppgifter du tidigare angivit. Läs mer under "Så går placering till" i menyn till vänster.
 
4. Kan jag tacka nej till en plats fast ändå stå kvar i kö?

Nej, om du tackar nej måste du skapa en ny ansökan och ny garantitid på 4 månader gäller.

5. Hur säger jag upp plats?
Du loggar in via e-tjänsten för barnomsorg och säger upp ditt barns plats där. Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden. Om det finns två vårdnadshavare som bor på olika måste båda två logga in och godkänna uppsägningen. Läs mer under "Att säga upp plats" i menyn till vänster.
 
6. Hur mycket kostar barnomsorg?
Det beror på hur mycket inkomsten är i hushållet, om du har fler barn som 
har barnomsorg och om du arbetar, studerar, är arbetssökande. Läs mer under "Avgift" och "Räkna ut din avgift" i menyn till vänster.
 
 
7. Har mitt barn rätt till barnomsorg?
Ja, om ditt barn har fyllt 1 år har barnet rätt till barnomsorg oavsett om du arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller saknar sysselsättning. Botkyrka kommun erbjuder barnomsorg 7 timmar per dag. Du har även har möjlighet att välja barnomsorg 15 timmar per vecka. Du som arbetar eller studerar kan utöver dessa 7 timmar per vecka utöka ditt barns vistelsetid i verksamheten, du måste du uppvisa arbetsschema samt arbetsgivarintyg/studieintyg som styrker behovet till förskolechef/rektor på ditt barns förskola/fritidshem.
 
8. Finns det avgiftsfri barnomsorg?
Ja, allmän förskola bedrivs i förskolan men erbjuder maximalt 15 timmar vistelsetid per vecka. Den följer skolans läsår vilket innebär att barn i allmän förskola är lediga under samtliga skollov. Barnen börjar vid höstterminsstarten det år barnet fyller tre år.
9. Kan två vårdnadshavare få varsin räkning? 
Ja, om de har gemensam vårdnad och är folkbokförda på olika adresser. Varje vårdnadshavare kan få sin egen räkning. Den baseras på varje hushålls inkomst innan skatt. Summan av båda räkningar får inte överstiga taket på maxtaxan. Besök medborgarkontoret för mer information.
 

10. Måste jag uppge mitt hushålls inkomst även om hen inte är förälder till mitt barn?
Ja, om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på den totala brutto inkomsten för  de personer som är folkbokförda eller bor  i samma hushåll som barnet bor. De behöver inte ha vårdnad om barnet för att räknas som en del av hushållet. Om det sker några förändringar kring vilka som bor i hushållet så ska du meddela det till medborgarkontoret eller uppge ändringen i e-tjänsten.

11. Ska jag även betala avgift under semestern?
Ja, avgiften gäller under årets alla 12 månader. Det innebär att man betalar även under semester eller annan ledighet. Om du istället vill säga upp platsen under en period måste du söka plats på nytt och stå i kö, då finns ingen garanti att barnet får samma plats igen.
 
12. Vad gäller vid ledighet eller semester?
Alla barn har rätt till sammanhängande ledighet och vila.  Barn som har en placering på 15 timmar per vecka , 4timmar per vecka eller 7timmar per vecka ska vara lediga från förskolan under minst 4 sammanhängande veckor under perioden juni till augusti, mellan jul och nyår samt klämdagar.
 
13. Har fristående förskolor och kommunala samma regler?
Inom kommunen gäller samma regler utom vid köhanteringen. Den sköter de enskilda verksamheterna själva. I andra kommuner gäller deras regelverk om till exempel placering och turordning. Rätten till barnomsorg är lika i alla kommuner.

Senast uppdaterad 2016-08-01