image description

Att söka och byta plats

ingressbild

För att söka plats i kommunala och enskilda förskolor och pedagogisk omsorg i Botkyrka kommun loggar du in på e-tjänsten "Min skola". Du kan söka barnomsorg tidigast sex månader innan önskat datum för placering och senast fyra månader innan.

Sök barnomsorg via e-tjänsten "Min skola"

 
Du anger ett önskemål om förskola eller pedagogiskt omsorg i e-tjänsten. Barnen placeras i den enhet som är närmast hemmet i möjligaste mån. Du kan ange ett önskemål men Botkyrka kommun kan dock inte garantera att ditt barn får plats på din önskade enhet.
 
Under juli och början av augusti har vi begränsade resurser att svara på dina ansökningar i vår e-tjänst. Din ansökan kommer att hanteras så fort som möjligt.

Platsgaranti

Botkyrka garanterar barnomsorg senast inom fyra månader om du som förälder uppfyller de krav som kommunen ställer. Mer information om hur placering går till kan du läsa under ”Så går placering till” i menyn till vänster.
 

Så byter du plats

Du använder samma e-tjänst om du vill byta förskola eller pedagogisk omsorg i Botkyrka. Du kan ansöka om byte när som helst under året genom att skapa en ny ansökan.
 
Om barnet erbjuds en ny placering så behöver du inte säga upp den gamla placeringen.
 
Kom ihåg att du alltid kan få hjälp med ditt ärende på ditt lokala medborgarkontor eller ringa till kommunens kontaktcenter om du har frågor.

Senast uppdaterad 2016-07-01