image description

Att säga upp plats

För att säga upp barnomsorgsplats loggar du som vårdnadshavare in på e-tjänsten "Min skola" till höger. Om ditt barn har två vårdnadshavare som bor på olika adresser så måste båda två gå in och bekräfta uppsägningen.

​Uppsägningstiden är en månad och familjen betalar avgift under den tiden. Om ditt barn har två vårdnadshavare som bor på olika adresser så måste den ena vårdnadshavaren säga upp platsen, och den andra sedan gå in och godkänna uppsägningen.  
 
Om du och din familj flyttar ifrån Botkyrka kommun, och barnet har haft en plats i en kommunal verksamhet, får barnet ha kvar placeringen i två månader efter flytt och nytt folkbokföringsdatum.
 
Om platsen inom barnomsorgen inte utnyttjas under en månad utan att detta anmälts, kommer platsen automatiskt att sägas upp med en månads uppsägningstid.
 
Om du inte kommer att använda din barnomsorgsplats under en längre tid, minst fyra månader, måste platsen sägas upp. Detta gäller inte vid sjukhusvistelse eller annan allvarlig sjukdom. Behöver barnet återigen barnomsorgsplats måste en ny anmälan göras via e-tjänsten. 

När barnet fyller 6 år 

När ditt barn fyller 6 år och ska börja förskoleklass kan inte barnet längre gå kvar på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. Därför behöver du som förälder inte aktivt säga upp platsen utan det sker automatiskt under senare delen av våren. Barnet behåller sin plats till och med 31 juli om du inte säger  upp platsen tidigare, via e-tjänsten för barnomsorg.

Senast uppdaterad 2016-07-01