image description

Så går placering till

Efter att du har sökt om barnomsorg kommer du att få ett erbjudande från kommunen som du ska besvara inom 14 dagar. Om ditt barn har två vårdnadshavare som bor på olika adresser så måste båda två tacka ja eller nej till erbjudandet.

Botkyrka kommun måste uppfylla barnomsorgsgaranti. Det innebär att barn som står i kö för plats inom barnomsorgen garanteras plats inom fyra månader efter det att föräldrarna har lämnat in en godkänd ansökan.
 

Regler för turordning

Fördelning av platser sker enligt följande kriterier:
  • Närhetsprincipen, plats erbjuds plats i förskola så nära hemmet som möjligt
  • Barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling där den specifika förskolan kan tillgodose behovet
  • Syskonförtur
  • Hänsyn tas till barnets vårdnadshavares önskemål om det går att uppfylla.
 

Svara på erbjudande

Ett erbjudande om plats skickar kommunen till vårdnadshavare via e-post  eller med brev till dem som inte angivit någon e-postadress. Om barnet  har två vårdnadshavare som bor på olika adresser måste båda två svara på erbjudandet.  Det gäller också om bara den ena vårdnadshavaren är i behov av barnomsorgsplats.
 
Du som vårdnadshavare måste svara på erbjudandet inom 14 dagar, (21 dagar under sommaren) för att få platsen. Om du svarar för sent eller inte alls försvinner erbjudandet och det alternativet samt dina lägre rankade alternativ tas bort.
 
Om du inte godkänner högsta avgift för barnomsorg, det vill säga maxtaxa, så måste du uppge dina inkomster i kommunens e-tjänst. Har inga inkomstuppgifter uppgetts i samband med att du tackar ja till erbjudandet så kommer du att få en faktura baserad på högsta avgift som du måste betala.
 

Byte av plats

Om du accepterar den erbjudna platsen men ändå önskar en annan placerings än den du har blivit erbjuden ska du skapa en ny ansökan i e-tjänsten. Ny placering görs i mån av plats.

Senast uppdaterad 2016-07-01