image description

Förskolan Örnen

Förskolan Örnen består av nio avdelningar och en stor gemensam ateljé. Det finns fem avdelningar för barn 1-2 år, en avdelning för treåringar, en avdelning för barn 3-4 år, en avdelning för barn 4-5 år och en avdelning för femåringar. Örnen ligger i Alby.

Besök förskolans webbplats

www.botkyrka.se/ornen

Senast uppdaterad 2016-10-13