image description

Förskolan Örtagården

Förskolan Örtagården är en förskola med sex avdelningar.
Det finns tre avdelningar för barn mellan ett och tre år och tre syskonavdelningar för barn tre till fem år.

Besök förskolans webbplats

www.botkyrka.se/ortagarden

Senast uppdaterad 2016-10-13