image description

Förskolor och pedagogisk omsorg i Botkyrka

   
 • Familjedaghem Dockan

  Dockan är ett fristående familjedaghem i Norsborg.

 • Familjedaghem Gabi och lilla piraterna

  Gabi och lilla piraterna är ett fristående familjedaghem i Tullinge.

 • Familjedaghem Gullvivan

  Gullvivans familjedaghem driver pedagogisk omsorg i Hallunda där fem dagbarnvårdare driver verksamhet i hemmet.

 • Familjedaghem Karamelita

  Karamelita är ett fristående familjedaghem i Tullinge.

 • Familjedaghem Musungarna

  Masungarna är ett fristående familjedaghem i Norsborg.

 • Familjedaghem Nallen

  Nallen är ett fristående familjedaghem i Norsborg.

 • Familjedaghem Sköldpaddan

  Sköldpaddan är ett fristående familjedaghem i Norsborg.

 • Familjedaghem Solparken

  Solparken är ett fristående familjedaghem i Tumba.
  Öppnar i augusti 2015.

 • Familjedaghem Toppen

  Familjedaghem Toppen är ett fristående familjedaghem i Tumba.

 • Familjedaghem Vättarna

  Vättarna är ett fristående familjedaghem i Tumba.

 • Familjedaghemmet Änglarna

  Familjedaghemmet Änglarna drivs i privat regi.

 • Barn som pysslar

  Förskolan Ametisten

  Ametisten är en förskola med åtta avdelningar indelade i liten, mellan, stor. Hos oss arbetar tre pedagoger per avdelning. Barnen delas in i små grupper. Varje avdelning har en egen pedagogisk utvecklare. Ametisten ligger i Tumba.

 • Förskolan Anemonen

  Förskolan Anemonen

  Förskolan har cirka 150 barn fördelade på åtta avdelningar. Fyra riktade still barn mellan ett och tre år, övriga mot barn i åldrarna tre till fem år. Anemonen ligger i Norsborg.

 • Förskolan Aspen

  Förskolan Aspen

  Förskolan Aspen har sex avdelningar och ligger i Norsborg.

 • Förskolan Bikupan

  Förskolan Bikupan

  På Bikupan går cirka 40 barn som är indelade i tre olika grupper. Bikupan ligger i Tullinge.

 • Förskolan Björkbacken

  Förskolan Björkbacken

  Förskolan Björkbacken ligger i Tumba och har tre avdelningar. Varje avdelning har en pedagogiskt ansvarig lärare.

 • Förskolan Björkstugan

  Förskolan Björkstugan

  Förskolan Björkstugan består av fyra avdelningar som i sin tur är indelade i två block: Lilla Blocket (1-3 år) och Stora Blocket (3-5 år). Björkstugan ligger i Tumba.

 • Förskolan Blåsippan

  Förskolan Blåsippan har tre avdelningar och ligger i Norsborg.

 • Förskolan Bäverhyddan

  Förskolan Bäverhyddan

  Bäverhyddan ligger i Tullinge och är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

 • Förskolan Diamanten

  Förskolan Diamanten

  Diamanten är en förskola med avdelningar indelade i liten, mellan, stor. Hos oss arbetar tre pedagoger per avdelning. Barnen delas in i små grupper. Varje avdelning har en egen pedagogisk utvecklare. Diamanten ligger i Tumba.

 • Förskolan Duvan

  Förskolan består av fyra avdelningar. På varje avdelning arbetar minst tre pedagoger med barn i åldersgrupperna 1-3 år och 3-5 år.

 • Förskolan Fröhuset

  Förskolan Fröhuset

  Förskolan Fröhuset i Tullinge har plats för drygt 100 barn. Här finns tre avdelningar för barn indelade efter ålder. ​

 • Barn som pysslar

  Förskolan Glädjen

  Förskolan Glädjen är ett fristående personalkooperativ i Tumba.

 • Förskolan Granen

  Förskolan Granen

  På förskolan Granen finns sju avdelningar. Sex av dessa samarbetar två och två i så kallade moduler. Målet är att det i alla avdelningar ska finnas barn mellan ett och fem år. Förskolan Granen ligger i Norsborg.

 • Förskolan Grindstugan

  Förskolan Grindstugan

  Förskolan Grindstugan i Tullinge har tre storavdelningar för barn i åldrarna ett till sex år.

 • Förskolan Hjorten

  Förskolan Hjorten

  Förskolan Hjorten i Tumba har en avdelning för de yngre och två för de lite äldre barnen. Här går barn mellan ett och fem år.

 • Förskolan Humlan

  Förskolan Humlan

  Förskolan Humlan i Fittja har fyra avdelningar för barn mellan ett och tre år och fem storbarnsavdelningar för åldrarna tre till sex år.

 • Förskolan Karlavagnen

  Förskolan Karlavagnen

  Förskolan Karlavagnen i Tullinge har sex avdelningar. Två för barn 1-2 år, två för barn 2-4 år och två för 4-5 åringar.

 • Förskolan Kastanjen

  Förskolan Kastanjen

  Freinetskolan Kastanjen är en fristående förskola i Slagsta i norra Botkyrka.

 • Förskolan Kungstäppan

  Förskolan Kungstäppan

  Förskolan Kungstäppan i Tumba består av fyra arbetslag/avdelningar med två avdelningar för barn 1-3 år och två för barn mellan tre och fem år.

 • Förskolan Kärrspiran

  Förskolan Kärrspiran

  Förskolan Kärrspiran i Tumba har fem avdelningar för barn mellan tre och fem år och fyra avdelningar för barn mellan ett och tre år. Här finns också avdelningen Ut och Njut.

 • Förskolan Lek och Lär

  Förskolan Lek och Lär

  Förskolan Lek och Lär är en fristående förskola som ligger mitt i Fittja nära tunnelbana och centrum.

 • Förskolan Lilla Vega

  Förskolan Vega är belägen i Riksten, Tullinge.

 • Förskolan Luna

  Förskolan Luna

  Förskolan Luna har sex avdelningar med plats för totalt 110 barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan är relativt nybyggd och ligger i Riksten.

 • Förskolan Lysmasken

  Förskolan Lysmasken

  Förskolan har fem avdelningar. På varje avdelning arbetar minst tre pedagoger. Lysmasken är belägen på Tallidsskolans gård.

 • Förskolan Lövholmen

  Förskolan Lövholmen

  Förskolan Lövholmen i Tumba har två avdelningar för barn mellan ett och fem år.

 • Förskolan Myran

  Förskolan Myran

  Förskolan Myran i Fittja har åtta arbetslag, indelade för yngre och äldre barn. Totalt går här cirka 150 barn.

 • Förskolan Myrstacken

  Förskolan Myrstacken

  Förskolan Myrstacken i Tullinge har plats för cirka 80 barn. Ett arbetslag för barn 1-3 år och ett för 3-5 åringar.

 • Förskolan Måsen

  Förskolan Måsen

  Förskolan Måsen ligger i Alby och har plats för cirka 140 barn fördelade mellan åtta avdelningar. Fyra av dessa är för barn i åldrarna ett till tre år, övriga för 3-5-åringar

 • Förskolan Nackdala

  Förskolan Nackdala

  Förskolan Nackdala har sex avdelningar och ligger i Tumba.

 • Barn som pysslar

  Förskolan Natt och Dag

  Förskolan Natt och Dag i Tumba erbjuder pedagogisk omsorg under dagtid måndag till fredag. Verksamheten erbjuder också barnomsorg under kvällar, helger och nätter för dig som arbetar på obekväm arbetstid.

 • Förskolan Nova

  Förskolan Nova

  Förskolan Nova har plats för 115 barn som åldersvis är fördelade mellan sex avdelningar. Nova ligger i Riksten, Tullinge.

 • Förskolan Nyängsgården

  Förskolan Nyängsgården

  Nyängsgården, förskolan i Centrum – förskolan nära dig!
  Vi har åtta avdelningar renoverade 2013-2014 och plats för cirka 140 barn.

 • Förskolan Prästkragen

  Förskolan Prästkragen

  Förskolan Prästkragen arbetar utifrån fyra grundverksamheter och fyra fördjupningsverksamheter. Här finns också särskilda utepedagoger. Prästkragen ligger i Norsborg.

 • Förskolan Ringblomman

  Förskolechef Sölve Lagercranz
  Brunnapaviljongen
  Humlevägen 5
  145 67 Norsborg

 • Förskolan Rodret

  Förskolan Rodret

  Förskolan Rodret är en mindre förskola där vi arbetar utifrån ett enda stort arbetslag. Pedagogerna förflyttar sig i miljöerna tillsammans med barnen utifrån deras val och intressen. Rodret ligger i Tulllinge.

 • Förskolan Römossen

  Förskolan Römossen

  Förskolan Römossen i Tullinge har fyra avdelningar där barnen går tillsammans med jämnåriga kamrater. Vi har cirka 75 barn i åldrarna ett till sex år.

 • Förskolan Skogsgläntan

  Förskolan Skogsgläntan

  Förskolan Skogsgläntan är ett fristående föräldrakooperativ. För mer information kontakta Skogsgläntan.

 • Förskolan Skäcklinge gård

  Förskolan Skäcklinge Gård

  Förskolan Skäcklinge Gård i Tumba har två avdelningar, en för barn mellan ett och tre år och en tre till fem år.

 • Förskolan Solliden

  Förskolan Solliden

  Förskolan Solliden i Tullinge består av tre avdelningar. Barnen på alla avdelningar är mellan ett och fem år.

 • Förskolan Solrosen

  Förskolan Solrosen

  Förskolan Solrosen har tre avdelningar för barn mellan ett och fem år. Solrosen ligger i Tullinge

 • Förskolan Staren

  Förskolan Staren

  Förskolan Staren har plats för cirka 150 barn fördelade mellan åtta avdelningar.​ Det finns fyra avdelningar för barn mellan ett och tre år och fyra avdelningar för barn tre till fem år.

 • Förskolan Steget

  Förskolan Steget

  Förskolan Steget är en fristående förskola i Fittja. Kontakta förskolan för mer information.

 • Förskolan Svalan

  Förskolan Svalan

  Förskolan Svalan har nio avdelningar. Fyra av dessa är för barn mellan ett och tre år, övriga är syskonavdelningar för barn tre till fem år.

 • Förskolan Sörgården

  Förskolan Sörgården

  Förskolan Sörgården i Tullinge har sju avdelningar som arbetar i två spår. Här går barn mellan ett och fem år.

 • Förskolan Trollet

  Förskolan Trollet

  Förskolan Trollet har sex avdelningar. Tre av dessa för barn mellan ett och tre år, två för barn tre till fem år och en avdelning för barn mellan ett och fem år.

 • Barn som pysslar

  Förskolan Trollgården

  Förskolan Trollgården är ett fristående föräldrakooperativ och ligger i Grödinge. För mer information kontakta Trollgården.

 • Förskolan Tunnlandsgården

  Förskolan Tunnlandsgården

  Förskolan Tunnlandsgården i Tumba har fyra avdelningar. Två av dessa för barn mellan ett och tre år, övriga för barn tre till fem år.

 • Förskolan Ugglan

  Förskolan Ugglan

  Ugglan är en förskola för barn i åldrarna ett till fem år. Vi har vår utgångspunkt i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010) och Barnkonventionen.

 • Barn som pysslar

  Förskolan Violen

  Förskolan Violen har två avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år. Violen ligger i Norsborg.

 • Förskolan Vallmon

  Förskolan Vitsippan (före detta Vallmon)

  Timotejvägen18
  145 67 Norsborg

 • Förskolan Vreta

  Förskolan Vreta består för närvarande av fem avdelningar, indelade i åldersgrupperna 1-3 åringar och 3-5 åringar.

 • Banr som pysslar

  Förskolan Älvan

  Förskolan Älvan består av sex avdelningar. Tre för barn mellan ett och tre år, övriga för barn tre till fem år.

 • Förskolan Ängsgården

  Förskolan Ängsgården

  Förskolan Ängsgården i Tumba består av fem avdelningar. Två avdelningar för barn mellan ett och tre år, en för barn tre till fyra år och ytterligare två för barn mellan fyra och fem år.

 • Förskolan Örnen

  Förskolan Örnen

  Förskolan Örnen består av nio avdelningar och en stor gemensam ateljé. Det finns fem avdelningar för barn 1-2 år, en avdelning för treåringar, en avdelning för barn 3-4 år, en avdelning för barn 4-5 år och en avdelning för femåringar. Örnen ligger i Alby.

 • Förskolan Örtagården

  Förskolan Örtagården

  Förskolan Örtagården är en förskola med sex avdelningar.
  Det finns tre avdelningar för barn mellan ett och tre år och tre syskonavdelningar för barn tre till fem år.

 • Gryninge förskola

  Gryninge förskola är en fristående förskola i Slagsta. Förskolan drivs utifrån ett svensk-muslimskt perspektiv.

 • Kometen 1 och 2

  Kometen 1 och 2 öppnar 3 april 2017

  Förskolan ligger på Frilufsvägen bakom Rikstens skola.

 • Barn som pysslar

  Montessoribarnen i Tumba

  Montessoribarnens förskola är en tvåspråkig montessoriförskola

 • Barn som pysslar

  Montessoriförskolan Kotten

  På Kotten bedriver vi montessoriinspirerad förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

 • Förskolan Timotej

  Montissoriförskolan Timotej

  Timotej är en Montessoriförskola för barn mellan 1-6 år som är belägen i närheten av Tullinge centrum.

 • Olberga föräldrakooperativ

  Olberga föräldrakooperativ driver pedagogisk omsorg i Grödinge.

 • Pedagog Botkyrka

  Pedagog Botkyrka är vår egen youtube kanal där lyfter vi fram de pedagogiska utvecklings arbetena som pågår i Botkyrkas skolor och förskolor.

 • Pedagogiska omsorg Lilla Bruket

  Pedagogisk omsorg Lilla Bruket finns i Tumba.

 • Sverigefinska förskolan

  Sverigefinska Förskolan

  Sverigefinska förskolan är fristående förskola som ligger i Tumba. Barnen är uppdelade i åldersgrupper men gruppernas sammansättning kan variera beroende på aktivitet.