image description

Förskolan Lilla Vega

Förskolan Vega är belägen i Riksten, Tullinge.

​I nuläget består förskolan av tre avdelningar med drygt  fyrtio barn men fullt utbyggd kommer Vega bestå av sex avdelningar.
Förskolechefen för Vega är densamma som för förskolan Nova, även den belägen i Riksten.
Vi arbetar i åldershomogena grupper där vårt arbetssätt är projektinriktat. För att synliggöra barns lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Senast uppdaterad 2016-10-13