image description

Öppna förskolan i Hallunda

Välkommen till Öppna förskolan. Vi har grupper för barn i olika åldrar och kan också erbjuda uppskattade kurser för föräldrar.


Våra öppettider på Öppna förskolan i Hallunda

Barn 0-5 år
Måndag          09.00 - 12.00
Onsdag          09:00 - 12:00
Fredag            09:00 -12:00     

Barn 0 -18 månader
måndag      13:00-15:30
 
Barn 0-9 månader
onsdag      13:00-15:30
 

Kurser

Du är  välkommen till olika föräldrastödsprogram. Fråga oss gärna för mer information.

                 

 
                                 Vad som händer på öppna förskolan i Hallunda
 
 
Januari
 
Onsdag 25        Klockan 10:15 kommer behandlare från gruppen Våld i nära 
                            relationer och berättar om vilket stöd barn och vuxna i Botkyrka 
                            kan få genom dem.
 
 

                    
 
 

                             
           

 
 
                              
                                  


                       

 

 

 

     

 

 
 
 
 
Se övriga öppna förskolors öppettider på respektive sida
 

Senast uppdaterad 2017-01-20