image description
Bild på tjej med hatt

Sommarskola i Botkyrka 19 juni till 7 juli

Sista ansökningsdag 12 maj!

Sommarskolan riktar sig till grundskoleelever som går ut år 9 med ofullständigt betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Den riktar sig också till dig som går ut år 8.

För nyanlända elever år 1-9 finns det kurser i svenska som andra språk.

Under tre intensiva veckor ger vi eleverna en möjlighet att läsa in betyget som inte blev godkänt. Förra året lyckades 58% av våra elever i år 9 som gick sommarskolan att få godkänt betyg. Om du går ut år 9 kan du bara läsa in ett ämne.

Sommarskolan är frivillig, det enda som behövs är motivation och vilja.

Under sista veckan görs sedan ett obligatoriskt prov för elever i år 9 och de som får godkänt blir behöriga att söka till gymnasiet.

Eleverna går i skolan fem timmar om dagen, fem dagar i veckan i tre veckor och har läxor efter lektionstid.  Närvaron obligatorisk under dessa veckor. Måndag- fredag kl. 08.30-13.30

Undervisningen bedrivs på Grindtorpsskolan och Fittjaskolan.

År 1-6 går på Grindtorpsskolan
Nyanlända år 7-9 går på Fittjaskolan
År 9 för särskild prövning går på Fittjaskolan

Lunch ingår och för elever som har långt till skolan gäller kommunens skolskjutsregler.

Senast uppdaterad 2017-03-01