image description
Bild på tjej med hatt

Sommarskola

Sommarskolan i Botkyrka 15 juni - 6 juli

Sista ansökningsdag 20 maj!

Sommarskolan riktar sig till grundskoleelever som går ut åk 9 med ofullständigt betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.Se flik särskild prövning.

För nyanlända elever åk 1-9 finns det kurser i svenska som andra språk. Se flik nyanlända.

Under tre intensiva veckor ger vi eleverna en möjlighet att läsa in betyget som inte blev godkänt. Förra året lyckades 57% av våra elever i åk 9 som gick sommarskolan att få godkänt betyg.

Sommarskolan är frivillig, det enda som behövs är motivation och vilja.

Under sista veckan görs sedan ett obligatoriskt prov för elever i åk 9 och de som får godkänt blir behöriga att söka till gymnasiet. Eleverna kan göra slutprov i fler ämnen om detta meddelas vid skolstart.

Eleverna går i skolan fem timmar om dagen, fem dagar i veckan i tre veckor och har läxor efter lektionstid.  Närvaron obligatorisk under dessa veckor. Måndag- fredag kl. 08.30-13.30

Undervisningen bedrivs på Grindtorpsskolan och Brunnaskolan.

Åk 1-6 går på Grindtorpsskolan
Nyanlända åk 7-9 går på Brunnaskolan
Åk 9 för särskild prövning går på Brunnaskolan

Lunch ingår och för elever som har långt till skolan gäller kommunens skolskjutsregler.

Senast uppdaterad 2016-05-17