image description

Nyanlända

För nyanlända elever finns det kurser i svenska som andraspråk. Kursen riktar sig till elever som inte beräknas nå de lägsta kunskapskraven i ämnet.

​Kursen startar 15 juni - 6juli

Svenska som andraspråk för nyanlända åk 1-9
Det finns tre alternativ att välja mellan vid anmälan:
Nybörjare: för elever som har varit i Sverige upp till tre månader.
Fortsättning 1: för elever som har varit i Sverige upp till ett år.
Fortsättning 2: för elever som har varit i Sverige i mer än ett år, max i tre år..

Åk 1-3, Grindtorpsskolan
Åk 4-6, Grindtorpsskolan 
Åk 7-9, Brunnaskolan 

Eleverna går i skolan fem timmar om dagen, fem dagar i veckan i tre veckor och har läxor efter lektionstid.  Måndag- fredag kl. 08.30-13.30.

Lunch ingår och för elever som har långt till skolan gäller kommunens skolskjutsregler som du kan läsa mer om på www.botkyrka.se/sommarskolan​.

Senast uppdaterad 2016-05-12