image description

Särskild prövning

Särskild prövning  är till för dig som har avslutat åk 9 i grundskolan och inte fått E i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

​Det är ett obligatoriskt prov som du gör för att få möjlighet att minst få betyget E i ovanstående ämnen.

Om du vill pröva i fler än ett ämne meddelar du det till din sommarskolelärare under första skolveckan.

Prövningen görs under vecka 27. Exakt datum meddelas när du kommer till sommarskolan.

Undervisningen bredrivs på Brunnaskolan.

Senast uppdaterad 2016-05-12