image description

Jämför skolor

Här hittar du statistik kring till exempel lärartäthet, betyg och antal elever.

Inför varje skolval sammanställer vi statistik om skolorna som ligger i Botkyrka kommun. Här hittar du till exempel lärartäthet och betygssnitt.
För mer utförlig statistik om varje skola, sök i Skolverkets databas.


Jämför grundskolor 2014

Skolverkets databas Siris

http://siris.skolverket.se/siris/ 

Senast uppdaterad 2015-03-03