image description

Om Botkyrka konsthall

Botkyrka konsthall drivs av Botkyrka kommun och producerar utställningar både i utställningsrummet i Tumba och för det offentliga rummet, framförallt i Fittja där ateljéprogrammet Residence Botkyrka finns.

Botkyrka konsthall verkar inom ett utvidgat fält av samtidskonsten. Hos oss finns utställningar och föreläsningar att ansluta till – men också ett ateljéprogram där du under flera månader kan fördjupa dig i ett forskningsprojekt eller bara besöka de konstnärer som verkar på plats i Botkyrka.
 
Botkyrka konsthall drivs av Botkyrka kommun och producerar utställningar både i utställningsrummet i Tumba och för det offentliga rummet, framförallt i Fittja där ateljéprogrammet Residence Botkyrka finns.

Botkyrka konsthall ger dig en unik möjlighet att ta del av nyproducerade konstverk av några av Sveriges och världens mest intressanta konstnärer. Botkyrka konsthall bidrar också till planeringen av Botkyrka genom samarbeten med samhällsbyggnadsförvaltningen och Mångkulturellt centrum. Många av konsthallens gästande konstnärer realiserar offentliga konstverk runt om i Botkyrka, konstverk som vill utmana vad som är möjligt att gestalta i det offentliga rummet. Konsthallen utmanar också utställningsformen som idé, inte minst genom att låta den konstnärliga processen stå fokus.
 
www.botkyrkakonsthall.se kan du läsa mer om Botkyrka konsthall och se det aktuella programmet.

Senast uppdaterad 2016-05-10