image description

Bidrag till föreningar

Som förening i Botkyrka kommun har ni möjlighet att söka bidrag för er kommande års verksamhet. Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som just er föreningen kan söka.​

För att kunna söka bidrag måste föreningen vara registrerad i Botkyrka kommuns föreningsregister och även uppfylla vissa grundkrav för att kunna ansöka om bidrag. Här kan du läsa mer om grundkraven och vilken typ av bidrag just din förening kan söka och här hittar finner ni blanketten för registrering av förening.Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka. Läs mer här! 
 
 
Idrottsföreningar kan söka:
 

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer
Anläggningsbidrag
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

Scoutkårer kan söka:
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer
Seniorföreningar kan söka:
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+                  
Lokalbidrag för seniorförenigar
Ungdomsföreningar kan söka:
Startbidrag
Medlemsbidrag
 


Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka:
Administrationsbidrag
Startbidrag

Konstnärliga föreningar kan söka:
Bidrag till konstnärliga föreningar

Övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt seniorer 65+ kan söka:
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar
Lokalbidrag för övriga föreningar

Alla föreningar kan söka:
Bidrag till organiserad spontanidrott
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd
Evenemangsbidrag 
 
Stöd till sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Botkyrka kommun
För att främja alla barns rätt till ett meningsfullt sommarlov så kan föreningar och studieförbund ansöka om medel för att göra redan planerade aktiviteter kostnadsfria och mer tillgängliga. Syftet med stödet är att skapa nya meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter som främjar möten mellan barn från olika social bakgrund och som bidrar till deras personliga utveckling.
Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för att söka föreningsbidrag i Botkyrka kommun, samt studieförbund kan ansöka om bidraget. Bidraget kan sökas för verksamhet som ska genomföras på sommarlovet 2017.
Läs riktlinjerna i kolumnen till höger.
Sista ansökningsdatum är 26 mars.
 
Ansökningstider
Datumen för sista ansökningsdag för respektive bidragär hittar du HÄR
________________________________________________________________


Evenemangsbidrag​
Som förening kan du söka evenemangsbidrag för publik verksamhet som är tillfälliga eller återkommande. För att få stöd ska evenemanget vara öppet för alla och genomföras under aktuell kalenderår. Med evenemang menas ett arrangemang med omfattande planering och marknadsföring som når en bred allmänhet och som genomförs på en offentlig plats. Ett evenemang kan vara mindre eller större, och till exempel vara:
               -Festivaler
               -Föreställningar
               -Föreläsningar
               -Kulturdagar 
 
Evenemangsbidrag ges inte till ordinarie verksamhet, cuper, turneringar eller annan tävlingsverksamhet. Här kan du läsa mer om riktlinjerna.
 
Vem kan söka Evenemangsbidrag?
Evenemangsbidrag är öppet att söka för alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag samt för studieförbund.
 
Hur söker jag?
Ansökan om evenemangsbidrag kan göras löpande under året digitalt direkt i InterbookGO.Det är även i InterbookGO som du bifogar obligatoriska dokument och uppdaterar föreningsuppgifter.  Manuall till interbookGo hittar du här
 ​
Det kan vara bra att förbereda sig innan ansökningen påbörjas. Du behöver ha en hel del information om föreningen och olika dokument redo att bifogas. Information om hur du ansöker finns här. OBS! Just nu kan vi inte ta emot ansökningar via interbookGo utan ansökan görs via ansökningsformulär. Maila formuläret enligt anvisningar i ansökan.  
 
 
 
Stöd till sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Botkyrka kommun
För att främja alla barns rätt till ett meningsfullt sommarlov så kan föreningar och studieförbund ansöka om medel för att göra redan planerade aktiviteter kostnadsfria och mer tillgängliga. Syftet med stödet är att skapa nya meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter som främjar möten mellan barn från olika social bakgrund och som bidrar till deras personliga utveckling.
Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för att söka föreningsbidrag i Botkyrka kommun, samt studieförbund kan ansöka om bidraget. Bidraget kan sökas för verksamhet som ska genomföras på sommarlovet 2017. Sista ansökningsdatum är 26 mars.
 
 

Senast uppdaterad 2017-03-17