image description

KREATIVA FONDEN

 

Mottagare 2017 omgång 1

Kultur- och fritidsförvaltningen har den 15 mars beslutat att fördela 95 000 kronor ur Kreativa fonden till tre mottagare och projekt.
Denna omgång av Kreativa fonden 2017 har varit öppen för ansökningar från 7 november. Totalt har 19 ansökningar inkommit till ett ansökningsbelopp om 760 000 kronor. Sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor och 75 000 kronor per projekt.
 
Fortfarande återstår för innevarande år 405 000 kronor att fördela ur fonden, vars totala medel för fördelning uppgår till 500 000 kronor år 2017. Ytterligare tre fördelningsomgångar återstår med följande beslutsdatum
 
-        5 maj
-        22 september
-        7 november
 
Kort information om mottagare och projekt

SELAM
Mottagare:
Föreningen Selam
Föreningens säte: Nacka
Projektaktivitet: Projektet handlar om att arrangera offentlig konsert och workshop med kvinnliga hiphopartister från Latinamerika tillsammans med lokala artister i Botkyrka. Syftet är dels att föra kulturlivet i Botkyrka närmare kulturlivet från Latinamerika, då många Botkyrka bor har rötter i Latinamerika men också för att ungdomar i Botkyrka kommun ska lära sig och inspireras av artister i världsklass. Deltagarna kommer att ta del av en lärorik workshop där unga kvinnliga musikfantaster ges professionella redskap och nya sätt att tänka. Båda projektets aktiviteter kommer på ett tydligt sätt inkludera kvinnliga deltagare. Syftet är att bidra till att stärka unga flickors självkänsla genom att visa på goda positiva förebilder om hur man kan ta sig fram in en mansdominerad bransch. Då aktiviteter även innehåller en offentlig konsert riktar sig projektet även till allmänt musikintresserade.
Tid: augusti 2017
Plats: Alby och Norsborg
Målgrupp: Unga vuxna i åldrarna 16-21 i Botkyrka
Stödbelopp:75 000 kr

ABZORB
Mottagare: Cynthia Cavieres Toledo, född 1994, student och dansare
Bostadsort: Sollentuna
Projektaktivitet: Projektet handlar om att producera en dansvideo där kvinnans kropp och olika utseenden ges plats och lyfts fram. Detta genom att ha kvinnliga dansare, från Botkyrka och övriga Stockholm, med olika kropps-former och utseenden i musikvideon. I samband med inspelningen kommer även dansworkshops att erbjudas för unga i Botkyrka. Syftet med projektet är att genom dans inspirera unga kvinnor till att ta mer plats och vara bekväma i sig själva och att bryta normerna kring hur dansare ska se ut.
Tid: Våren 2017
Plats: Subtopia
Målgrupp: Tjejer 13–35-år i Botkyrka och andra delar av Stockholm
Stödbelopp: 10 000 kr

Österbergs Botkyrka
Mottagare:
Olle Magnusson, född 1948, författare och konstnär
Bostadsort:
Huddinge
Projektaktivitet:
Projektet handlar om att kunna genomföra ett scannings- och redigeringsarbete för hundratals svartvita glasnegativ, en ovärderlig dokumentation av det tidiga 1900-talets Botkyrka, av fotografen Gottfrid Österberg. Det framtida målet att i samarbete med familjen Österberg kunna ge ut en fotobok där projektledaren ämnar att på olika platser i Botkyrka arrangera utställningar kring boken och om Botkyrkas tidiga 1900-talshistoria.
Tid: 2017
Plats: Botkyrka
Målgrupp: Allmänheten i Botkyrka kommun
Stödbelopp:10 000 kr

 

KREATIVA FONDEN 2017 ÖPPEN FÖR ANSÖKNINGAR

Vill du göra Botkyrka lite smartare, grönare, skönare eller bara roligare? Nu har du chansen att söka pengar ur Kreativa fonden för att förverkliga din idé! Välkommen med din ansökan!

 
Du kan söka pengar för projekt inom olika områden som kultur, utbildning, miljö, mat, hälsa med mera. Projekten ska äga rum i Botkyrka och involvera Botkyrkabor. Kreativa fonden välkomnar både privatpersoner och föreningar i och utanför Botkyrka. Du måste vara 18 år eller äldre. För yngre personer finns Drömdeg att söka.
 
Skicka in din ansökan genom att fylla våransökningsformulär där du kort beskriver dig själv/din organisation och din projektidé.
 
Du kan söka pengar ur Kreativa fonden löpande under hela året. Under 2017 har vi dock fyra beslutsomgångar för belopp större än 10 000 kr. Här är  datum för när vi beräknar publicera beviljade beslut 2017:
 
 • 15 mars
 • 5 maj
 • 22 september
 • 7 november​

Minst tre veckor innan vill vi ha din ansökan för att du  ska komma med i den aktuella beslutsomgången

När vi bedömer ansökningar för kreativa fonden prioriterar vi de projekt/idéer som:

 • Är nyskapande och/eller genomför aktiviteter på nya sätt i Botkyrka
 • Skapar delaktighet genom att publik, deltagare och samarbetspartners involveras i projektet
 • Utvecklar samarbeten med och mellan aktörer i Botkyrka.
 • Når nya målgrupper i Botkyrka
 • Skapar möten mellan Botkyrkabor och andra
 
Formella krav
 • Projektet du söker stöd för ska äga rum i Botkyrka Kommun
 • Projektet ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12 månader från det att mottagaren har fått pengarna.
 • Projektet ska slutredovisas senast 1 månad efter avslutat projekt. Projektägaren ska även inlämna dokumentation av projektet i form av foton och gärna även videomaterial.
 •  I informationsmaterialet och marknadsföring ska det tydligt stå i text: ”Med stöd från Kreativa Fonden​
 
 
Maxbelopp att söka per projekt är 75 000 kr. Om du söker om max 10 000kr för ett mindre projekt så får du svar snabbare!
 
Ansökningar om 5000 kr eller 10 000 kr får besked via e-post inom tre veckor året runt. Undantag gäller för ansökningar som kommer in perioden juni-augusti,  jul- och nyårshelgerna, här blir svarstiden något längre och besked lämnas ej under juli månad.​
 
 
 
Kreativa fonden Botkyrka 2016 drivs av Botkyrka kommun i samarbete med Mitt Alby
 
 

Senast uppdaterad 2017-03-17