image description

KREATIVA FONDEN

Kreativa Fonden 2017, Öppen för ansökningar!

Har du en drömidé och vill göra Botkyrka lite smartare, grönare, skönare eller bara roligare? Nu har du chansen att söka pengar ur Kreativa fonden för att förverkliga din idé! Välkommen med din ansökan!

 
Du kan söka pengar för projekt inom olika områden som kultur, utbildning, miljö, mat, hälsa med mera. Projekten ska äga rum i Botkyrka och involvera Botkyrkabor. Kreativa fonden välkomnar både privatpersoner och föreningar i och utanför Botkyrka. Du måste vara 18 år eller äldre. För yngre personer finns Drömdeg att söka.
 
Skicka in din ansökan genom att fylla våransökningsformulär där du kort beskriver dig själv/din organisation och din projektidé.
 
Du kan söka pengar ur Kreativa fonden löpande under hela året. Under 2017 har vi dock fyra beslutsomgångar för belopp större än 10 000 kr. Här är  datum för när vi beräknar publicera beviljade beslut 2017:
 
 • 15 mars
 • 5 maj
 • 22 september
 • 7 november​

Minst tre veckor innan vill vi ha din ansökan för att du  ska komma med i den aktuella beslutsomgången

När vi bedömer ansökningar för kreativa fonden prioriterar vi de projekt/idéer som:

 • Är nyskapande och/eller genomför aktiviteter på nya sätt i Botkyrka
 • Skapar delaktighet genom att publik, deltagare och samarbetspartners involveras i projektet
 • Utvecklar samarbeten med och mellan aktörer i Botkyrka.
 • Når nya målgrupper i Botkyrka
 • Skapar möten mellan Botkyrkabor och andra
 
Formella krav
 • Projektet du söker stöd för ska äga rum i Botkyrka Kommun
 • Projektet ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12 månader från det att mottagaren har fått pengarna.
 • Projektet ska slutredovisas senast 1 månad efter avslutat projekt. Projektägaren ska även inlämna dokumentation av projektet i form av foton och gärna även videomaterial.
 •  I informationsmaterialet och marknadsföring ska det tydligt stå i text: ”Med stöd från Kreativa Fonden​
 
 
Maxbelopp att söka per projekt är 75 000 kr. Om du söker om max 10 000kr för ett mindre projekt så får du svar snabbare!
 
Ansökningar om 5000 kr eller 10 000 kr får besked via e-post inom tre veckor året runt. Undantag gäller för ansökningar som kommer in perioden juni-augusti,  jul- och nyårshelgerna, här blir svarstiden något längre och besked lämnas ej under juli månad.​
 
 
 
Kreativa fonden Botkyrka 2016 drivs av Botkyrka kommun i samarbete med Mitt Alby
 
 

Senast uppdaterad 2017-02-15