image description

Hjälp med idé och ansökan

 
 
​​

Känner du att du har en bra idé? Men kanske inte vet hur du ska presentera, planera eller utveckla den så att den också blir ett bra projekt som har chans att få stöd ur Kreativa fonden?

Du eller din förening kan söka hjälp från Kreativa fondens projektledare för att diskutera en idé eller ansökan. 

Det kan till exempel handla om att :

- ta reda på hur intressant din idé är  för andra än dig själv eller din förening

- hur idén kan formuleras och planeras så att den också kan bli ett spännande och genomförbart projekt. 

- hur mycket pengar som kan behövas och om du också behöver söka stöd från andra ställen än Kreativa fonden?  

- du kan också kontakta vår projektledare med frågor om själva ansökan.

För att få stöd ur Kreativa fonden är det inte bara viktigt att din idé är intressant och spännande. Ditt projekt ska också kunna ge Botkyrkaborna något extra och gärna leda till nya samarbeten med andra aktörer i Botkyrka.


Senast uppdaterad 2016-12-05