image description

Botkyrka kulturstipendium

Botkyrka kulturstipendium stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet och kulturella insatser, som haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare.

Den sammanlagda stipendiesumman är 30 000 kronor och kan delas ut till en person eller grupp. Det kan vara arbets- eller projektstipendium för pågående eller planerat arbete, eller. Det kan också vara meritstipendium till person eller grupp som har gjort uppmärksammade insatser inom kulturens område.


Så här ansöker du

Du kan söka stipendiet när som helst på året, men sista anmälningsdatum för utbetalning samma år är den 1 mars. 
 

Du ansöker genom vår e-tjänst i menyn till höger.

Pristagare 2005-2016

Du hittar en lista över alla pristagare 2005-2016 under Fördjupad text.
 

Fördjupad text


2016
Tumba Bruks Musiksalonger
Tumba Bruks Musiksalonger har sedan starten för två år sedan blivit ett mycket uppskattat och livaktigt inslag i Botkyrkas kulturliv. David Wärn och Carolina Wärn Bråkenhielm har med Musiksalongerna skapat en för Botkyrka ny verksamhet av högsta kvalité.
2015
Orten i Fokus - en förening som startade från noll och växte utifrån ett starkt engagemang och driv om att ändra bilden om sitt område. Idag arbetar Orten i Fokus med att nyansera bilden som finns av Botkyrka och håller i kulturella projekt för unga vuxna om identitet och demokrati.
2014
Ahmed Nuru Hussen - har ett stort och djupt engagemang för Alby, för Botkyrka och för sina medmänniskor som han omsätter i kultur, i film!  Han tar i sitt filmskapande upp angelägna samhällsfrågor med stor kunskap. 
2013
Botkyrka Teaterförening - Botkyrka Teaterförening har arrangerat teater för 1000-tals vuxna och barn. Styrelsen arbetar med lika stora delar kunskap och passion – och det ger resultat.
2012
Bröderna Zalazaar, Marcello, Hugo och Christian (Masse, Salla och Cheppe) - har de senaste åren varit involverade i och drivit flera framgångsrika musikprojekt.  Bröderna Salazar lyfter kraften och talangen hos Botkyrkas ungdomar och har på så sätt gjort enastående insatser för Botkyrkas kulturliv.
2011
Magnus Byström - För sin gärning med att skapa sommarteater i Hågelbyparken och på så vis berika Botkyrka med ny kultur och nya upplevelser.
2010
Ida Burén – en Botkyrkabo som brinner för att förändra världen med kultur tillsammans med sina medmänniskor.
2008
Clowner Utan Gränser - Kulturella insatser, främst genom lekfullt arbete med barn i utsatta länder.
Anita Stigberg. Kulturhistoriskt arbete inom natur och kultur, främst genom att föra vidare Gösta Frohms arbete med Skogsmulle. Även kulturella insatser genom musik Slagsta Gille.
2007
Kjell Allinger. Kulturella och pedagogiska insatser, främst genom musikverksamhet för unga.
Gunnar Ståhl. Den siste pappersmästaren på Tumba Bruk som har fört vidare kunskapen om papperstillverkning.
2006
Magnus Åkerlind. Kulturella insatser, främst genom mångårigt berättande om Sturehofs slott och gustavianska 1700-talsslott.
Charles Njau. Konstnärskap, främst genom förening av tanzanisk och svensk tradition.
2005
Johan Helmersson och Peter Norén, Grödinge Antik & Design. Kulturella insatser, främst genom bevarande av hantverkstradition i keramikmuseum.
Slagsta Gille. Kulturella insatser, främst genom skriften ”Slagsta skärvor ur Slagstas liv, seder och bruk”. Skriften levandegör kommunens arbetar- och industrihistoria.
Siv Norén och Gösta Olfsson, hederomnämnande. Kulturella insatser, främst genom Botkyrka Teaterförening och Botkyrka Publikförening.

Senast uppdaterad 2016-05-24