image description

Projektstöd för mötesplatser för film och medier - våren 2014

Nu får Botkyrkaborna ökad chans att ta del av och själva göra egna film- och medieproduktioner för bio, radio och webben.

Detta möjliggörs med de 150 000 kr som har fördelats av kultur- och fritidsförvaltningen till fem nya projekt som stärker och bygger nya mötesplatser för film och medier i Botkyrka.

Nu ger vi ännu fler möjlighet att uppleva all den film och media som skapas framförallt av unga i Botkyrka, säger Rani Kasapi, kulturchef i Botkyrka kommun. Jag är särskilt glad över att vi nu också ger fler äldre chansen att skapa och sända egna program i Botkyrka närradio.

Följande fem mottagare och projekt har tilldelats stöd:

Filmcentrum, 25 000 kr – för att inreda film- och medieverksamhet på Albyvägen 7, den nya mötesplatsen för unga i Alby.

Folkets bio, 25 000 kr – för att visa Botkyrkaproducerad kortfilm på Hallunda folkets hus och Tumbascenen (start våren 2015).

Kulturskolan Botkyrka, 50 000 kr – för att utveckla Botkyrka filmfestival tillsammans med annat Fanzingo, Xenter och fritidsgårdar i Botkyrka

Botkyrka närradio, 25 000 kr – för att stödja äldre i Botkyrka i att producera och sända egna program.

Tekla film- och teaterförening, 25 000 kr – för att handleda sommarjobbande unga i Botkyrka i filmproduktion.

 
Syfte
Syftet med stödet är att skapa nya samt utveckla befintliga mötesplatser för film och medier i Botkyrka. Med ”mötesplats” avses både fysiska och virtuella, digitala forum. Fokus för stödet vilar på att öka synligheten för och spridningen av barns och ungas eget skapande med film och medier. Beviljade projekt ska genomföras 2014-2015.
 
Målgrupp
Primär målgrupp för de projekt som stödet ska nå är barn och unga till och med 25 år som är folkbokförda i Botkyrka kommun. Andra målgrupper kan utgöra en minoritet i eller av beviljade projekt.
 
Vem kan söka stödet?
Berättigade stödmottagare är föreningar och andra icke-kommersiellt syftande organisationer i Sverige. Sökande organisation ska äga viss kunskap och erfarenhet av att driva projekt med film och medier som verktyg eller uttryck, alternativt samarbeta med en organisation med sådan kompetens.
 
Ansökan och beslut
Ansökningsprocessen sker i två omgångar med sista ansökningsdatum den 25 april 2014. Beslut meddelas senast den 18 juni 2014.
 
Stödet handläggs av Ulf Andersson-Greek, filmsamordnare. För fullständig information om stödet, ladda ner pdf i högerspalten.

Fördjupad text


Senast uppdaterad 2014-06-10