image description

Utveckling


Foto: Xenter Botkyrka
Botkyrka kommun arbetar aktivt för att stärka Botkyrkabornas och andra aktörers möjligheter att förverkliga sina egna idéer och initiativ i Botkyrka. Genom detta kan vi också bidra till att öka mångfalden av berättare och berättelser inom olika medier i Sverige. 

Att erbjuda film- och medieverksamheter för barn, unga och unga vuxna är en priorierad uppgift. Det är främst genom dess verksamheter som kommunen verkar. 

  • ​​Botkyrka Kulturskola erbjuder kurser inom film och medier och arrangerar en årlig lokal filmfestival. 
  • Kommunen har ett långsiktigt samarbete med föreningen Fanzingo som har sitt säte i Alby. Fanzingo som erbjuder unga Botkyrkabor möjligheter att prova på att skapa själva och utveckla sig inom film, tv, radio och andra medier. 
  • Vi har  ett långsiktigt samarbete med Stockholms läns landsting/Film Stockholm kring FIlmbasen. Detta är en regional mötesplats för unga filmare som erbjuder stöd till kort- och dokumentärfim och utveckling av långfimsprojekt. 
  • Vi är grundare av och medlemmar i Filmregion Stockholm-Mälardalen. Ett regionalt produktionscentrum som investerar professionell film- och tv-produktion och utvecklar regionens miljöer för film och tv. 

Senast uppdaterad 2016-01-28