image description

Botkyrkas kulturella allemansrätt

Botkyrkas kulturella allemansrätt

BOTKYRKAS KULTURELLA ALLEMANSRÄTT ger alla barn och unga ett rikt och varierat kulturprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet i sin vardag.

Botkyrkas kulturella allemansrätt

I Botkyrkas kulturella allemansrätt ryms kulturella upplevelser och eget skapande, ofta med en tematik som anknyter till skolans eller förskolans arbete.
I den del som kallaskulturgaranti för grundskolan garanteras varje elev  en plats, det är en rättighet för alla. Tanken att det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom förskolans program, ett omfattande utbud med stöd av den statliga satsningen Skapande skola samt möjligheter till projekt med tematisk fördjupning. Långsiktighet och förankring i skolans läroplan garanteras genom ett nära samarbete mellan utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Programmet är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Botkyrka.
 

Konst, kultur och språk förändrar barns möjligheter att ta plats i världen

Kultur är en grundläggande rättighet. Det kan man läsa om i FN:s barnkonvention, i skolans läroplan och Botkyrka kommuns mål. Konst, kultur och språk är livsviktigt och kan vara avgörande för barns och ungas utveckling. Kultur är att möta och påverkas av andra människors berättelser i en föreställning, en bok, en film eller i konst.
Den konstnärliga upplevelsen och skapandet stimulerar hjärnan, frigör tanken, får oss att se nya möjligheter. Konsten ger oss redskap att synliggöra våra tankar inför omvärlden, den ger oss en chans att bli tagna på allvar.

 

Läroplanen

I Läroplanens inledande kapitel står att eleverna ska få uppleva, använda och ta del av olika uttryck för kunskap. Språk, drama, rytmik, dans, musik och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet och eleverna ska ha kännedom om samhällets kulturutbud.

Fördjupad text

Dans som kulturell allemansrätt

Alla klasser i årskurs 1 i Botkyrka blir erbjudna en dansworkshop i klassrummet, en professionell dansföreställning och ett seminarium av länets danskonsulenter.

Dansworkshop i klassrummet

”Hej, jag heter Carina Savborg och jobbar i Botkyrka kommun. Vad är Botkyrka kommun för er?" inleder danspedagogen när hon gör entré i klassrummet. Svaren från barnen är mycket varierande. En del föreslår att Botkyrka kommun har något med en kyrka att göra. Andra menar att en kommun plogar snö.

Eleverna skapar egna danser utifrån bokstäver som de gestaltar med kroppen. Någon gör ett X, en annan ett H, en tredje ett I och den fjärde gör ett U. I ett fantasifullt flöde skapar klassen olika bokstavsdanser, som t ex X-H-I-U-dansen. "Xhiu, det måste vara en sorts åsna", menar en elev.
 
Eleverna dansar olika bokstäver. 

Danskonsulenter gästar Botkyrka

Länets danskonsulenter Signe Landin och Åsa Fagerlund gästar Botkyrka och ger lärare i kommunen ett seminarium om hur de kan prata om dans med sina elever. Konst i olika former vädjar till känslor och tyckande. Genom att prata om vad barnen minns, ser och associerar till berikar samtalet upplevelsen.
 

Dansföreställning

Årskurs 1 får dessutom uppleva dansföreställningen Stick&Virk med dansgruppen Agnes. Med stickade tröjor och virkade dockor dansar de under en färgsprakande halvtimma. "Där kommer en potatis", menar en elev, medan en annan säger att det är en dinosaurie. "Nej, det är en kyckling", säger en tredje. Dansen lockar fram associationer och en stor lust att skapa.
 


Efter föreställningen får barnen prova på att skapa egna figurer med tröjorna. Då föds hoppande kycklingar, hasande elefanter, studsande strutsar, smygande monster och mycket annat.
 

 

Senast uppdaterad 2016-01-27