image description

Kulturhistoriska guiden

Hunnehögen från 700-tal i Norsborgsparken.​​

I den här kulturhistoriska guiden får du veta mer om Botkyrkas områden och historia. Du kan fördjupa dina kunskaper eller lära dig något helt nytt.

Områden

På områdessidorna kan du läsa om hus, platser och fornlämningar som varit viktiga för just den platsen under årens gång. Dessutom kan du på områdessidorna klicka upp en detaljkarta som visar exakt var de platserna finns. Här finns även källförteckning och en summary på engelska.  

Delkartor

För att ytterligare underlätta för dig har vi delat in Botkyrka i fyra delområden. Norra och södra Botkyrka samt norra och södra Grödinge. På dessa kartor är alla områden utprickade, vilket gör det enkelt för dig att sätta platserna i ett geografiskt samband med varandra.

Du kan också hitta till platserna som beskrivs via den områdeskarta som finns till alla miljöer som presenteras.

There is an english version of each summary. Click on the link 'Read an english summary' below 'Läs mer' on the right-hand side of the webpage.

 
Översiktskarta över Botkyrka kommun

  

All text är skriven av Kurt Bengtson. Alla detaljkartor och översiktskartor är gjorda av samhällsbyggnadsförvaltningen. Alla teckningar är gjorda av Stefan Constatinescu. Fotografernas namn är angivna under bilderna.

Senast uppdaterad 2016-03-29