image description

Klippsta

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).
Klippsta representerar en bybildning med rötter i järnåldern som trots skiften och utveckling av ett modernt jordbruk bibehållit ålderdomliga drag såväl i kulturlandskap som i bebyggelsen. Byn, som består av två gårdar, har legat på samma plats sedan medeltiden. Bebyggelsen består av både äldre och yngre byggnader från perioden 1700-1900-tal.

Kulturlandskap med ålderdomlig karaktär, Klippsta

 

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Bybildning med rötter i järnåldern
  • Bevarad ålderdomlig karaktär i kulturlandskap och bebyggelse

För mer utförlig information om Klippsta, se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2014-04-16