image description

Botkyrka Kyrka

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Botkyrka kyrka representerar en kyrkomiljö från tidig medeltid med tillhörande prästgård och sockenfunktioner. Kyrkan är placerad i en sänka mellan höga åsar strax intill den äldre landsvägen mellan Stockholm och Södertälje. Dess okalkade gråstensfasader och höga torn syns vida omkring i det öppna låglänta landskapet. Prästgården Hammarby har anor från tidig medeltid och ligger invid en bergskulle ca 1 km väster om kyrkan. Ett stort järnåldersgravfält intill gården indikerar att platsen
var bebodd redan under förhistorisk tid. Kring kyrkan utvecklades successivt ett sockencentrum med klockargård, fattighus och skola.

botkyrka kyrka i landskapet

 

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Gårdsbildning med förhistoriska anor
  • Kyrkans visuella funktion i landskapet
  • Det öppna landskapet kring kyrka och prästgård
  • Sockencentrat

 

För mer utförlig information om Botkyrka kyrka, se Läs mer till höger.

 

Senast uppdaterad 2014-09-29