image description

Lindhov

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Lindhov representerar en småskalig 1700-talsherrgård med bibehållen äldre karaktär. Gården ligger i ett fornlämningsrikt kulturlandskap med lämningar från brons- och järnålder. Tillsammans vittnar fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelse om områdets strategiska läge och betydelse under perioden 1000 f.Kr. t.o.m. 1800-tal.

Lindhovs gård


Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Lång kontinuitet i bosättning och brukande
  • Den bevarade 1700-talsmangården med omgivande kulturlandskap

 

För mer utförlig information om Lindhov, se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2014-04-16