image description

​Norsborg

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Norsborg representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet med tillhörande engelsk park. Det är en påkostad, tidstypisk boendemiljö. Tillsammans exemplifierar de idealen inom det dåtida samhällets högreståndskultur.  Gården ligger i ett fornlämningsrikt område med rötter i järnålderns stormannagårdar.

Rundtempel i Norsborg

 

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Högre ståndsmiljö med kontinuitet från järnåldern
  • Välbevarad 1700-tals herrgård
  • Engelsk park

 

För mer utförlig information om Norsborg, se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2014-04-16