image description

​Hamra gård/Alfa Lavals anläggning

Alfa Lavals anläggning är en komplex miljö som successivt utvecklats från 1890-talet fram till idag. Den innehåller såväl ekonomi- och industribyggnader som kontor och arbetarbostäder från olika perioder. Tillsammans med en äldre bevarad 1700-talsherrgård, det öppna kulturlandskapet, och förhistoriska lämningar representerar bebyggelsen en kontinuerliga utveckling från järnålder och fram till idag.

alfa lavals mönsterjordbruk

 


Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • 1700-talsherrgård med förhistoriska anor
  • Alfa Lavals gård för mönsterjordbruk
  • Industrimiljö med arbetarbostäder
  • Alfa Lavals huvudkontor

 

För mer utförlig information om Hamra gård, se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2014-04-16