image description

​Segersjö

Segersjö representerar flerfamiljhusbebyggelsen under 1950-1960-tal. Det började planläggas under 1940-talet och byggdes sedan successivt ut. Karaktäristiskt är den terränganpassade planeringen, den förhållandevis låga skalan och de tydligt avläsbara årsringarna från olika perioder. Det är en miljö med höga kvaliteter där ambitionerna i efterkrigstidens byggande realiserats på ett medvetet sätt.

tidstypiska hus segersjö

 
Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Tidstypisk arkitektur med höga kvaliter från perioden 1950-1960-tal

 

För mer utförlig information om Segersjö, se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2014-04-16