image description

Tumba bruk

Tumba bruk utgör riksintresse för kulturmiljövården (AB 7 Botkyrka socken).

Tumba bruk grundades av Riksbanken på 1750-talet och är ett av världens äldsta pappersbruk för tillverkning av sedelpapper. Bruket är fortfarande ledande producenter av sedlar och säkerhetspapper. Miljön omfattar ett femtiotal byggnader som tillsammans vittnar om ett brukssamhälles utveckling över 250 år. Även Lill-Tumba gård och tillhörande odlingslandskap ingår som en del av bruksmiljön.

lill-tumba gård


Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Sambandet mellan Tumbaån och bruket
  • Sambandet mellan bruk och jordbruk
  • Grundstrukturen kring personalbostäder
  • Årsringar

 

För mer utförlig information om Tumba bruk, se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2014-04-16