image description

Idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016

Botkyrka vill stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Därför har ett idrottspolitiskt program tagits fram i dialog med idrottsföreningar, näringsliv och fokusgrupper med ungdomar, ledare och aktiva idrottare i Botkyrka.

​Utgångspunkten i det idrottspolitiska programmet är att alla Botkyrkabor ska erbjudas att ta del av ett rikt idrotts- och fritidsutbud. I programmet har tio utvecklingsområden för idrotten i Botkyrka identifierats. För varje utvecklingsområde finns ett idrottspolitiskt mål formulerat och konkreta åtgärder för att nå dit.
 

De tio utvecklingsområdena är:

• Föreningslivet – Botkyrkas största resurs
• Idrotten förenar och inkluderar
• Handikappidrott som spränger gränser
• Idrott för en hållbar jämställdhet
• Motions - och spontanidrott - all idrotts ursprung
• Idrottsanläggningar som bjuder in och stimulerar
• Skolan är en viktig spelare
• Elitidrott är långt ifrån lagom
• Evenemangsidrott – viktigt för Botkyrkas varumärke
• Samverkan – nyckeln till framgång
 
Kommunstyrelsen fastställde det idrottspolitiska programmet den 6 maj 2013. Uppföljning av det idrottspolitiska programmet sker i förvaltningarnas ettårs och flerårsplaner.


Senast uppdaterad 2015-09-03