image description

Försäljning av tomtmark

Vi arbetar kontinuerligt med att få fram fler tomter för bostadsbyggande för privatpersoner.

De tomter som kommunen nu säljer förmedlas genom mäklare

Försäljning av småhustomter i området Sandstugan

Under februari 2017 kommer försäljningen av 18 småhustomter att påbörjas. För försäljningen ansvar Svensk fastighetsförmedlingen i Tumba. Kontaktperson för dessa tomter är Björn Petrén, Svensk Fastighetsförmedling tel. 070-774 45 40.

Botkyrka kommun har för närvarande ingen tomtkö. De tomter som vi säljer förmedlas genom mäklare

Senast uppdaterad 2017-02-13