image description

Historia

Tullinge har en rik historia med intressanta kulturmiljöer. Här finns både fornlämningar, 1600-talstorp och säterier. I början av 1900-talet började villabebyggelsen runt Tullingesjön som blev starten på dagens Tullinge.

Det är under den yngre järnåldern(500 e.kr. – 1050 e.kr.) som Tullinge börjar bli en by. Ett flertal gravfält från den tiden finns kvar, bland annat på Gårdsvägen och bakom Tullinge gård.
 
Första gången Tullinge nämns vid namn i skrift är i mitten på 1300-talet då en Clauus i Tullinge omtalas. Men Tullinge under medeltiden var litet jämfört med sina grannar på andra sidan sjön, Hamra och Älvesta.
 
Tullinge gård var omgivet av många torp men bara ett finns kvar idag, Trädgårdstorp. Torpet är byggt i mitten på 1600-talet. Trädgårdstorp är idag Botkyrkas hembygdsgård och ägs och förvaltas av Botkyrka Hembygdsgille.
 

Tågstationen skapar dagens Tullinge

Det idylliska villasamhället Tullinge började under slutet av 1960-talet sin förändring mot en mer modern förort med köpcentrum och flerbostadsbebyggelse.

En förutsättning för den här förändringen var att Tullinge station flyttades till sitt nuvarande läge vid Tullinge centrum.

Runt stationen växte flera bostadsområden upp. Framför allt var det bostadsrättslägenheter, men också områden bestående av gruppbyggda småhus.

Under de senaste trettio åren har Tullinges befolkning mer än fördubblats och befolkningen fortsätter att öka. Tullinge har förändrats från att varit ett litet stationssamhälle med inslag av fritidshus till att vara en del av storstaden Stockholm. Idag bor här cirka 16 000 personer.

Senast uppdaterad 2010-07-06