image description

Rikstens företagspark

Syftet med planen är att skapa ett område för små och medelstora företag. I samband med det rätas den skarpa kurvan på Pålamalmsvägen ut.

Den här planen befinner sig i det skede som kallas antagande

Kartbild som visar var området ligger (klicka på bilden för att se den i ett större format)

Bakgrund

Rikstens företagspark ligger i Tullinge söder om Grödingebanan, utefter Pålamalmsvägen. Planområdet för del 1 av  företagsparken är beläget öster om Pålamalmsvägen mitt emot utfarten från Kronoparksvägen. Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Rikstens företagspark. Syftet är att skapa möjligheter för etableringsklar mark för små och medelstora företag. I samband med planläggningen visas ett nytt läge för Pålamalmsvägen som rätar ut den idag skarpa och siktskymda kurvan.

Planförslaget var ute på samråd 8 december 2007 till februari 2008, och utställt 15 oktober till 24 november 2008. Eftersom markförhandlingarna drog ut på tiden valde vi att göra en ny utställning av förslaget 17 mars till 14 april 2014, och sedan ytterligare en utställning 25 maj till 22 juni 2015. Den 22 september 2015 godkände samhällsbyggnadsnämnden förslaget.

Vad händer nu?

För närvarande utreds projektets ekonomi.  

Senast uppdaterad 2016-12-13