image description

Brunna gård 1

Planen ska pröva möjligheten att bygga bostäder ovanpå den befintliga parkeringsplatsen.

Denna plan är i det skede i planprocessen som heter Uppdrag

 

 Karta som visar var planområdet ligger

 

Bakgrund

Nu prövas möjligheten att bygga stadsradhus ovanpå parkeringsplatsen vid Botkyrkaleden. De existerande samt tillkomna parkeringsplatser ska rymmas i ett garage under stadsradhusen.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Senast uppdaterad 2016-11-23